020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

Behandelingen

Aanmelden fysiotherapie

Een eerste afspraak op korte termijn is altijd mogelijk. Aanmelden doe je bij onze balie, persoonlijk of telefonisch. Tijdens de aanmelding noteren wij je naam, telefoonnummer en de eventuele gewenste specialisatie. Als je bent doorverwezen door je huisarts of specialist, neem dan de verwijsbrief mee naar jouw eerste afspraak. Een verwijsbrief is echter niet noodzakelijk om te kunnen behandelen. Ook zonder tussenkomst van huisarts of specialist kun je een fysiotherapeut bezoeken. Weet je niet zeker of jouw verzekering fysiotherapie vergoed? Raadpleeg dan je verzekeraar of je fysiotherapeut.

Het eerste bezoek begint met het aanmaken van een patiëntendossier. Naast jouw persoonlijke gegevens, vragen wij je naar de gegevens van je verzekering en (indien van toepassing) je verwijsbrief. Omdat onze medewerkers verplicht zijn tijdens het eerste bezoek jouw identiteit vast te stellen, verzoeken wij je vriendelijk een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Vervolgens wordt er een anamnese afgenomen (intakegesprek waarbij jouw klachten uitvoerig worden besproken) en er vindt een onderzoek plaats. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek stellen wij, in overleg met jou, een behandelplan op. In dit behandelplan wordt het behandeldoel, de therapievorm en het (verwachte) aantal behandelingen nader toegelicht.