020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

Beweegprogramma hartfalen

Binnen Medisch Centrum Zwaansvliet werken er meerdere disciplines samen om u de beste zorg op maat te kunnen leveren. Dit doen wij bijvoorbeeld door beweegprogramma’s te ontwikkelen die afgestemd zijn op de zorgbehoefte van patiëntgroepen. Deze programma’s bieden een volledig en veelzijdig behandeltraject dat het snelle en duurzame herstel bevordert.

Hartfalen

Hartfalen is een complex van klachten ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Hartfalen komt ongeveer bij 1 op de 1000 Nederlanders voor. Na het 65ste jaar is hartfalen één van de meest voorkomende oorzaken van een ziekenhuisopname.

Beweegprogramma

Gedurende 12 weken traint u twee tot drie keer per week onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt er een uitgebreide test en een intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee omgaat. Hierbij geeft de fysiotherapeut meer informatie over het beweegprogramma maar ook informatie over coronaire aandoeningen (aandoeningen aan de kransslagaderen) en hartfalen. Zowel aan het einde van het programma (na 12 weken), als 3 maanden na afloop,
worden de testen herhaald om vast te stellen hoeveel voortgang u heeft behaald.

Op maat

Het beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat we rekening houden met uw situatie en mogelijkheden. Bewezen is dat het beweegprogramma dat u gaat volgen een gunstig effect heeft op uw klacht en uw omgang hiermee. U leert bewuster met uw lichaam omgaan, waardoor terugval voorkomen kan worden. Gedurende het programma informeren we zowel uw huisarts als uw cardioloog over de voortgang van het traject.

Vergoeding

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en u heeft een verwijzing van huisarts of specialist, dan wordt het beweegprogramma hartfalen volledig of gedeeltelijk vergoed. U kunt met al uw vragen over dit programma terecht bij de balie van Fysiotherapie Zwaansvliet of bij de cardioloog.

Wilt u meer weten over de beweegprogramma ‘Hartfalen? Vraag ernaar bij uw fysiotherapeut.