020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

kwaliteit 

Het kwaliteitsniveau dat Mobilis nastreeft is gebaseerd op de aanwezigheid van meerdere specialisaties, samenwerkingsverbanden met externe zorgpartners en onafhankelijke toetsing van de organisatie. Sinds 2011 vindt er elke twee jaar een visitatie plaats. Deze visitatie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie binnen Mobilis. Deze visitatie is onderdeel van één van de eisen om bij het Keurmerk Fysiotherapie aangesloten te zijn. Tot nu toe voldoet Mobilis Fysiotherapie elke 2 jaar aan alle eisen. In 2023 staat de volgende visitatie weer gepland.

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Mobilis moeten geregistreerd staan in het BIG-register. De wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren vanuit de overheid. Alleen (para)medici die staan ingeschreven in dit register, mogen de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Je kunt het BIG-register raadplegen via: www.big-register.nl.
Naast registratie volgens de Wet BIG, staan alle Mobilis fysiotherapeuten geregistreerd in het register Keurmerk Fysiotherapie. In deze registers zijn alle fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.