020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

Aanmelden fysiotherapie

Om een afspraak te maken bij een van onze fysiotherapeuten heeft u niet noodzakelijk een verwijsbrief nodig. Ook zonder tussenkomst van een huisarts of specialist kunt u zich aanmelden bij Mobilis. Dit doet u online of telefonisch, of kom langs bij de balie. Tijdens de aanmelding noteren wij uw naam, telefoonnummer en de eventueel gewenste specialisatie. Een eerste afspraak met een van de fysiotherapeuten is op korte termijn altijd mogelijk. Wordt u doorgestuurd door uw huisarts of specialist? Neem dan de verwijsbrief mee naar uw eerste afspraak. Als u niet zeker weet of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoedt, vraag het onze baliemedewerker.
Intake

De intake

Tijdens uw eerste afspraak in onze praktijk maken wij een dossier voor u aan. Hiervoor hebben wij uw persoonlijke gegevens, naam van uw zorgverzekeraar en (indien van toepassing) de verwijsbrief van de huisarts nodig. Omdat wij verplicht zijn tijdens het eerste bezoek uw identiteit vast te stellen, verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Vervolgens start de fysiotherapeut het screeningsgesprek waarin er wordt gevraagd naar uw klacht(en). Is naar aanleiding van de screening verder fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling nodig? Dan starten wij met de intake. Hierbij worden uw klachten uitvoeriger besproken en vindt er een onderzoek plaats. De fysiotherapeut bespreekt met u de doelen die u wilt behalen met de behandeling. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. In dit plan wordt het doel, de therapievorm en het (verwachte) aantal behandelingen vastgelegd. Mocht uw fysiotherapeut na de screening geen indicatie voor fysiotherapie vaststellen of eerst uw huisarts willen raadplegen, dan wordt de screeningsprocedure beëindigd en zal (mits u daarmee instemt), uw huisarts worden geïnformeerd.

Meenemen naar eerste afspraak:
Verzekeringspas
Geldig identiteitsbewijs
Eventueel verwijsbrief
Afspraak annuleren

Afspraken kunnen bij Mobilis uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Tenzij uw behandelend fysiotherapeut anders beslist.
Verwijzing

U kunt ook zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist bij ons terecht. De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor screening en behandeling. Maak online of telefonisch een afspraak, of kom langs bij de balie van Mobilis. Mocht u wel een verwijzing hebben, geef dit dan aan bij het maken van de eerste afspraak en overhandig de verwijsbrief aan uw fysiotherapeut tijdens de intake.