020 644 32 60 info@mobilisfysio.nl

KWALITEIT

PLUS AUDIT


Het kwaliteitsniveau dat Mobilis nastreeft is gebaseerd op de aanwezigheid van meerdere specialisaties, samenwerkingsverbanden met externe zorgpartners en onafhankelijke toetsing van de organisatie. Sinds 2011 vindt er elke twee jaar een audit door Health Care Auditing (www.healthcareauditing.nl) plaats. Deze Plus Audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie van Mobilis. Zorgverzekeraars gebruiken de Plus Audit als instrument ter differentiatie in de afspraken met de fysiotherapiepraktijken. De Plus Audit biedt praktijken de mogelijkheid zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg en doelmatigheid.

PLUSPRAKTIJK

Door het positief volbrengen van de Plus Audits is Mobilis al drie jaar een Pluspraktijk voor de zorgverzekeraars van Achmea: ”Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit”. (bron: www.zilverenkruis.nl)

KWALITEITSCRITERIA

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Mobilis dienen te voldoen aan kwaliteitscriteria. Allereerst moeten de fysiotherapeuten geregistreerd staan in het BIG-register. De wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren vanuit de overheid. Alleen (para)medici die staan ingeschreven in dit register, mogen de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. U raadpleegt het BIG-register via: www.big-register.nl.
Naast registratie volgens de Wet Big, staan alle Mobilis fysiotherapeuten geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). In dit register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn alle fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. De manueel therapeuten staan tevens geregistreerd in het CKR van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). U raadpleegt het CKR-register via: www.defysiotherapeut.com.